Klientų aptarnavimo elektroniniu paštu tobulinimo galimybės

Verslui labai svarbu užkariauti rinkas. Išleidžiamos didelės lėšos rinkų tyrimams, siekiant padidinti pardavimus. Ieškoma dalykų, kurie padėtų sukurti ar atrasti dar neužimtas rinkas, privilioti klientus bei juos išlaikyti. Inovacijos yra vienas iš įrankių, kuriuos diegiant bandoma privilioti klientus suteikiant patogesnes priemones, lengvesnes naudojimui, padarant paslaugas draugiškesnes vartotojui, o vartotojui lengvesnį gyvenimą.

Skaityti viską

Pašto siuntų registravimo ir klientų informavimo sistemos tyrimas

Šiandieninis verslo pasaulis nebeįsivaizduojamas be dokumentų, siuntinių ir įvairių krovinių gabenimo tiek vienos šalies viduje, tiek kelių valstybių teritorijoje. Įmonės bei verslo organizacijos, siekdamos sutelkti visą dėmesį pagrindiniam verslui plėtoti ir vystyti, dažnai patiki siuntinių ir krovinių transportavimą pašto siuntinių gabenimo ir logistikos kompanijoms, kurių teikiamos paslaugos apima jų pristatymą „nuo durų iki durų“. Minėtų kompanijų klietai, norintys išsiųsti krovinį, suinteresuoti ne tik tuo, kad siunta būtų operatyviai, saugiai ir sėkmingai pristatyta gavėjui, bet ir kur ir kada tam tikru momentu yra jų krovinys, ar neatsitiko nenumatytų trikdžių bei kada jis bus pristatytas gavėjui.

Skaityti viską

Tradicinio pašto perspektyvos ir raidos tendencijos

Stebint šiandieninę elektroninių komunikacijų invaziją į per tūkstančius metų nusistovėjusias neverbalinės komunikacijos tradicijas iškilo klausimas, ar tradicinis paštas vis dar laiko savo pozicijas šiuolaikiniame pasaulyje, ar jau gerokai „apvalgytas“ modernių technologijų, tyliai ramiai nyksta it koks didžiulis mamutas nuo žemės paviršiaus.

Skaityti viską

PENKTOSIOS KLASĖS MOKINIŲ NENORAS MOKYTIS

Lietuvai įžengus į informacinės visuomenės, naujesnių, tobulesnių ir modernesnių technologijų, naujų siekių ir iššūkių amžių, keliami vis aukštesni reikalavimai kiekvienam žmogui (gebėjimams, žinioms ir kompetencijai), visuomenei ir visai švietimo sistemai.

Skaityti viską

Skiepytų vaikų tuberkulino reakcijos ikimokykliniu laikotarpiu

Lietuvoje visuotiniam skiepijimui BCG vakcina (rusiškas štamas) įodiniu būdu naudojama nuo 1962 m. 1992 m. pradėta vakcinacija daniška BCG. BCG vakcinos poveikis (tiek apsauginis nuo tuberkuliozės, tiek ir savybė suformuoti povakcininį randelį ir įjautrinti tuberkulinui ar sukelti pašalines reakcijas) gali priklausyti nuo skiepijamųjų populiacijos, tačiau iki šiol Lietuvoje nėra tyrimų apie šios vakcinos įprasta doze naujagimio amžiaus skiepytųjų vietinės žymės formavimosi ypatumus, jautrumą tuberkulinui įvairaus amžiaus vaikų grupėse. Kai kuriuose tyrimuose nurodoma, kad vyresnio amžiaus BCG vakcinuotų kūdikių povakcininė žymė yra ryškesnė, o jautrumas tuberkulinui – didesnis, tai turėtų rodyti geresnę apsaugą nuo tuberkuliozės.

Skaityti viską

MŪRINĖS ARCHITEKTŪROS PAVELDOTVARKOS TENDENCIJOS SOVIETMEČIU

Kultūros paveldas — gyvas mūsų praeities liudininkas, saugantis gerai žinomų ar seniai pamirštų įvykių pėdsakus. Prisilietę prie kultūros lobių, galime įminti daugybę paslapčių, suprasti kas mes buvome, esame ir kuo tapsime. Architektūros paveldas šiame istorijos pažinimo procese užima išskirtinę vietą, nes šimtmečius skaičiuojantys mūsų senamiesčių pastatai yra atviri nuolatiniam sąlyčiui su visuomene. Ir nors Lietuvos istorinių miestų pastatų architektūra laikui bėgant buvo ne kartą keičiama, daugelyje jų bent iš dalies išliko vertingų kelių šimtmečių senumo fragmentų.

Skaityti viską

EPISTEMINIO MODALUMO EKVIVALENTIŠKUMO PARAMETRAI ANGLŲ IR LIETUVIŲ KALBOSE

Episteminis modalumas yra viena iš dažniausiai aptariamų temų kalbotyroje. Jis atlieka svarbų vaidmenį kalboje, nes kalbėtojas ne tik vertina situaciją kaip faktą, bet ir išsako savo subjektyvią nuomonę apie tam tikrus reiškinius, dėl kurių realiame pasaulyje jis yra beveik tikras, abejoja ar dėl kurių kelia hipotezes. Nors episteminio modalumo ir apskritai modalumo kaip filosofinės sąvokos ir kaip kalbinės kategorijos tyrimai turi ilgą istoriją (von Wright 1951; Caton 1966, 1969; Lyons 1977; Palmer 1979, 1986; Coates 1983; Perkins 1983; Nuyts 1994 ir kt.), per praėjusius du dešimtmečius kalbininkų susidomėjimas šia sritimi ne tik nesumažėjo, bet dar labiau išaugo: nuo šio tūkstantmečio pradžios išleista daugybė straipsnių, straipsnių rinkinių, antologijų ir monografijų.

Skaityti viską

ENDOGENINIŲ IR EGZOGENINIŲ VEIKSNIŲ POVEIKIS RAPSUI

Žieminio rapso (Brassica napus L.) pramoninę vertę bei konkurencingumą Lietuvoje ma¬žina nepakankamas jo adaptyvumas – ištvermingumas žiemą ir atsparumas šalčiui. Ši pro¬blema ypač išryškėja kintančio klimato, nepastovių žiemojimo sąlygų fone. Esant nepalan¬kiems aplinkos veiksniams, sutrinka augalų fiziologiniai procesai. Streso poveikis augalams priklauso nuo jo trukmės, stiprumo ir augalo genetinių savybių (Alexieva et al., 2003).

Skaityti viską

LIETUVIŲ, LENKŲ IR RUSŲ TAUTYBĖS MOKSLEIVIŲ VERTYBINĖS ORIENTACIJOS

Šiuolaikinėms visuomenėms, o tarp jų ir Lietuvos sociumui, būdingas didelis lankstumas, mobilumas, greitai besikeičiančios gyvenimo sąlygos, nuolat kintančios taisyklės ir normos. Kasdien atsiranda vis naujų technologijų, į visuomenę nukreipiami įvairiausios informacijos srautai, propaguojamos vis kitokios idėjos. Dėl to keičiasi žmogaus supratimas apie daiktus ir jų vartojimą, kinta požiūris į tradicinius santykius visoje visuomenėje, šeimoje, kitaip žvelgiama į etines, kultūrines normas ir vertybes, visuotinai priimtinus idealus. U. Beckas tokio tipo visuomenes pavadino „rizikos visuomenėmis“.

Skaityti viską

Mokslo darbai ir informacija