Teisinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje

Gyvename įvairovės ir neapibrėžtumo, o kartu ir būdravimo, kritiškumo, kūrybos laikais, kai reikia daugiau individualių įžvalgų, nuovokos, refleksijos, atsakomybės už teisingus pasirinkimus. Teisinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje yra ta terpė, kuri ugdo sąmoningus, suprantančius savo teises ir pareigas, gebančius išmoktas teisines žinias pritaikyti konkrečioje situacijoje, konstruktyviai dalyvauti nuolat kintančios visuomenės gyvenime, mokinius – piliečius. Nes būtent teisinis ugdymas yra sparčios visuomenės demokratinio auklėjimo pagrindas. Žmogus gali visapusiškai išreikšti save kaip pilietis tik tada, kai jis žino ne tik savo teises ir pareigas, bet kartu supranta ir gerbia įstatymus, kitų žmonių teises ir laisves bei teisėtus interesus. Galima teigti, jog jei ugdymas sėkmingai organizuojamas mokykloje, galima tikėtis visuomenės tobulėjimo.

Skaityti viską

Skaitmenines eros žurnalistika

Šiandieninė visuomeninė vis dažniau susiduria su technologinėmis naujovėmis. Technologijų tobulėjimas įgijo pagreitį. Kažkada neįsivaizduojami technologiniai stebuklai, kaip antai, radijas, televizija, kompiuteris, tapo realybe. Šiandien jie niekieno nestebina. Šiuolaikinės technologijos pranoksta visuomenės lūkesčius, pvz., internetu galima bendrauti, matyti žmogų kitoje žemyno pusėje, išsirinkti ir nusipirkti patinkantį drabužį iš JAV net nenuvykus ten, klausytis ne tik savo šalies radijo, bet ir tolimųjų kraštų, žiūrėti viso pasaulio televiziją tiesiog sėdint namuose. Tai tik keletas technologinių pranašumų, kuriuos vis aktyviau mūsų visuomenė priima.

Skaityti viską

Aprūpinimo maistu užtikrinimo problema besivystančiose šalyse

Aprūpinimo maistu užtikrinimas (angl. food security) – kai visi žmonės bet kuriuo metu turi fizinį, socialinį, ekonominį priėjimą prie pakankamo, saugaus ir maistingo maisto, kuris tenkina jų mitybos poreikius, reikalingus sveikam ir aktyviam gyvenimui (FAO, 2009). Nepakankamas aprūpinimo maistu užtikrinimas (angl. food insecurity) – kai žmonės neturi pakankamo fizinio, socialinio, ekonominio priėjimo prie pakankamo, saugaus ir maistingo maisto, kuris tenkina jų mitybos poreikius, reikalingus sveikam ir aktyviam gyvenimui (FAO, 2009).

Skaityti viską

Mokesčių naštos poveikio ekonomikos konkurencingumui vertinimas

Ekonominis šalies augimas, išreiškiamas BVP1 pokyčiu yra dažniausiai statistikoje ir ekonometriniuose tyrimuose naudojamas kaip rodiklis, apibūdinantis ekonomikos būseną ir jos potencialą. Tačiau šis rodiklis nėra pakankamai informatyvus, kad būtų galima įvertinti šalies ekonomikos konkurencingumo būseną ir atskleisti, kaip ir kiek šalies ekonominis augimas įtakoja šalies gyventojų gyvenimo ir gerovės lygį. Dėl šios priežasties šiuolaikinėje ekonomikoje vis didesnę analitinę vertę įgauna įvairūs indeksai, vertinantys ekonomikos vystymosi įtaką tiek visuomenės gerovei, tiek šalies ūkio konkurencingumui. Intensyvėjant šalių integraciniams, globalizacijos procesams ir kintant pačiai ekonominei aplinkai, viešųjų finansų ir mokesčių sistemos neišvengiamai keičiasi, todėl klausimas, kaip kompleksiškai įvertinti ekonominio, mokestinio potencialo ir socialinio lygio dermę atskiros šalies ekonomikos vystymuisi bendrame ES šalių kontekste, tampa aktuali problema, įvertinant, kad valstybės vaidmuo skatinant ekonomiką, išlieka aktualia problema tiek akademiniame, tiek politiniame lygyje.

Skaityti viską

Lyčių lygių galimybių aspekto integravimo į rinkos ekonomiką perspektyvos

Šiandien lygybės principo taikymas bei apsauga nuo diskriminacijos yra pripažintos globalinio lygio problemos, trukdančios kurti darnią ir saugią visuomenę. Pastarųjų metų ekonominė ir demografinė situacija Europoje, kai lyčių lygybės klausimas vis aktyviau ėmė įtakoti valstybių ekonominę politiką ir socialinius santykius, paskatino ypač aktyvų domėjimąsi šiais klausimais.

Skaityti viską

EVRK versija 2 veiklų klasifikatorius

EVRK 2 red. yra Lietuvos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius. Jis parengtas pagal Statistinį Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (NACE 2-oji red.), kuris Europos Sąjungos šalyse Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu įteisintas nuo 2008m. pradžios. Europos Parlamento ir Tarybos 2006 m. gruodžio 20
d. reglamentu (EB) Nr. 1893/2006 nustatomas NACE 2-osios red. vartojimas Europos Sąjungos šalyse. Šio reglamento 4 – ame straipsnyje pateikti nacionalinių versijų rengimo reikalavimai, į kuriuos buvo atsižvelgta rengiant EVRK 2 red.

Skaityti viską

Batų dėžės brėžinys

AutoCad ir PDF batų dėžės brėžinys. Batų dėžė – tvirta, iš tikro medžio, su keturiomis durimis ir vienu skyriumi be durų greitam batų pasidėjimui. Stabili. Skirta didesniam koridoriuje. Dėžė atlieka ir dar vieną funkciją – kaip suolas.

Skaityti viską

Teisinis švietimas kaip pozityvios tėvystės prielaida

Teisinis švietimas, kuris skatintų pozityvią tėvystę, pirmiausia turėtų būti neatsiejamas nuo vaiko teisių apsaugos. Žmogaus teisių stebėjimo instituto tyrimų duomenimis išryškėjo ypač didelės problemos, susijusios su vaiko teisėmis – aukštas vaikų, kaip socialinės grupės, skurdo lygis, be tinkamos priežiūros bei teisių užtikrinimo palikti ekonominių emigrantų vaikai, smurto tarp bendraamžių mokyklose bei šeimose augimas. Patiriamų problemų sprendimą apsunkina nepakankamas psichologinės pagalbos ir valstybės garantuojamos teisinės pagalbos prieinamumas (Žmogaus teisių stebėjimo institutas, 2009). Vis trapesnė tampa šeimos institucija.

Skaityti viską

Parkinsono liga sergančių psichologiniai ypatumai

Šiame magistro darbe norima išanalizuoti sergančių Parkinsono liga psichologinius ypatumus, bendrą jų gyvenimo kokybę, depresijos lygį ir gaunamą socialinę paramą. Tema pasirinkta neatsitiktinai, nes neįgalių žmonių problemos šiandien labai aktualios. Pasaulyje gyvena daugiau kaip 500 milijonų neįgaliųjų. Lietuvoje gyvena apie 350 tūkstančių (10 proc.) negalios ištiktų žmonių, čia užfiksuota 25 tūkst. judėjimo negalią turinčių žmonių, kuriems priklauso ir sergantys Parkinsono liga. Kaip rodo tiek pasaulio, tiek Lietuvos statistika, šie skaičiai nuolat didėja.

Skaityti viską

Chirurginis antro tipo cukrinio diabeto gydymas

Chirurginis antro tipo cukrinio diabeto gydymas: EKONOMINIS ĮVERTINIMAS

Lietuvoje kaip ir visame pasaulyje plinta nutukimo ir antro tipo cukrinio diabeto (2 tipo CD) epidemija [1, 2]. Vakarietiškas gyvenimo būdas, sumažėjęs fizinis aktyvumas, riebus ir kaloringas maistas, nuolatinis stresas užprogramuoja metabolinio sindromo, kurio pagrindinės sudedamosios dalys yra nutukimas ir 2 tipo CD, atsiradimą [1]. Liga dažnai diagnozuojama pavėluotai, jau atsiradus diabeto komplikacijoms, kuomet prevencinės priemonės – gyvenimo būdo korekcija, svorio kontroliavimas, fizinio aktyvumo didinimas, taip pat ir konservatyvus gydymas – jau nėra pakankamai efektyvios [2, 3]. Taigi kyla klausimas kaip efektyviai gydyti pacientus sergančius 2 tipo CD kurio kontrolė yra nepakankama, kurie nenori pastoviai vartoti vaistų, kurie turi metabolinį sindromą ir yra nutukę? Atsakymas galėtų būti metabolinė chirurgija.

Skaityti viską

Mokslo darbai ir informacija