Sportas

Fizinis aktyvumas ir mitybos įpročiai

Lietuvos universitetuose pastarąjį dešimtmetį buvo atlikta nemažai tyrimų susijusių su studentų mityba bei fiziniu aktyvumu: Vilniaus pedagoginiame universitete S. Poteliūnienė ir D. Kudaba (2007) tyrė studenčių fizinės būklės kaitą dešimties metų laikotarpyje. Tyrimo metu paaiškėjo, kad studenčių sveikatos būklė per dešimtį metų prastėjo ir padaugėjo atleistų nuo kūno kultūros užsiėmimų skaičius. Tyrimais įrodyta, kad mitybos įpročiai turi įtakos sveikatai (WHO, 2005).

Skaityti viską

Temperatūros poveikis rankos judesių valdymui

Žmonės geba atlikti judesius, kurie pasižymi savo įvairove, sudėtingumu, tikslumu ir prisitaikymo galimybe (Abernethy, 2005). Judesių atlikimas (judėjimas) yra svarbus žmogaus gyvenimo aspektas. Gebėjimas judėti suteikia žmogui galimybę ne tik maitintis, daugintis, eiti, žaisti, naudoti įvairius daiktus, bet tai yra svarbus reiškinys ir žmogaus vystymęsi bei intelektualinių ir emocinių gebėjimų raidoje (Schmidt and Lee, 2005).

Skaityti viską

Sėdimą darbą dirbančiųjų skausmas

Manome, kad ilgai sėdint įsitempia viršutinės nugaros dalies raumenys ir sąlygoja nervų, įnervuojančių ranką, užspaudimą, dėl ko gali sumažėti plaštakos raumenų jėga, bet fiziškai aktyvių asmenų, nors ir dirbančių sėdimą darbą, plaštakos ir pirštų raumenų jėga turėtų būti didesnė, nei fiziškai neaktyvių asmenų.

Skaityti viską

Kūrybiškumo ugdymas per kūno kultūros pamokas

Akcentuojant mokinių kūrybingumo ugdymo svarbą, daugelio Europos šalių švietimo politikoje išskiriamas tik pagrindinių dalykų mokymas, ignoruojant kūno kultūrą (Griggs,2009), kuri nors ir teikia daug išskirtinių galimybių mokinių kūrybingumui ugdyti (Chedzoy, 2006), tačiau nepakankamai vertinama ne tik jos svarba asmenybės formavimuisi, bet ir neskiriamas pakankamas dėmesys šio dalyko turinio tobulinimui, mokytojų kompetencijos plėtojimui.

Skaityti viską

Paauglių kūno kultūros pasiekimų vertinimo sampratos kaita

Rezultatų tikrinimas ir vertinimas yra labai reikšmingas kiekvienam besimokančiajam. Svarbu nepamiršti, kad dažnai mokytojų sprendimai turi didelę įtaką mokinių žinių įsisavinimui, norui tobulėti. Vertinimas – nuolatinis, sistemingas informacijos apie einančio mokslus pažangą ir pasiekimus, sisteminio ir apibendrinimo procesas siekiant įvertinti ir padėti vertinamajam atskleisti jo galimybes. Tai sudėtingas ir atsakingas procesas, susidedantis iš kelių etapų, kurio paskutinis ir ypač svarbus yra įvertinimas (Anužienė, Asadauskienė ir kt., 2007). Būtina siekti ir analizuoti, kad mokinių rezultatų tikrinimas ir vertinimas kuo objektyviau atskleistų ugdytinių išsimokslinimą, išsilavinimą bei išsiauklėjimą (Rajeckas, 1999).

Skaityti viską

Šuolio aukščio kaita esant motorinės sistemos nuovargiui

Varžybų ir pratybų sukeltas fizinis ir psichologinis nuovargis turi įtakos motoriniams sportininkų įgūdžiams (Aune et al., 2008). Nuovargis, atsirandantis dėl per dažnai atliekamų pratybų ir nepakankamų poilsio pertraukų, sukelia persitempimą arba persitreniravimą (Urhausen et al., 1995; Demorest, Landry, 2004; Main et al., 2010; Matos et al, 2010; Winsley, Matos, 2011).

Skaityti viską

SLIDININKIŲ VARŽYBINĖS VEIKLOS CHARAKTERISTIKA

Tyrimo tikslas – nustatyti didelio meistriškumo jaunimo grupių ir elito slidininkių varžybų krūvio apimtį, struktūrinę sudėtį, specifiškumą iki pagrindinių sezono varžybų ir nustatyti varžybinės veiklos taktinius ypatumus, rezultatyvumą, amžiaus rodiklius ir jų sąsają su sportiniais rezultatais pasaulio slidinėjimo čempionate ir Pasaulio slidinėjimo taurės varžybose.

Skaityti viską

SPORTO ORGANIZACINĖS IR VALDYMO SISTEMOS TOBULINIMO GALIMYBĖS

Sporto sistema yra reikšminga kiekvienos valstybės veiklos sritis, įtakojanti visuomenės kūno kultūrą, skatinanti ekonominių ir socialinių veiksnių vystymąsi. Sporto sistema turi būti administruojama taip, kad teiktų ne tik teorinę, bet ir praktinę naudą. Lietuvos Respublikos vykdoma kūno kultūros ir sporto sistemos politika bei strategija atitinka jai keliamus reikalavimus, tačiau joje visuomet galimi ir reikalingi pokyčiai, kurie užtikrintų visapusišką sporto sistemos vystymąsi ir efektyvų jos administravimą. Sporto sistemos organizavimo ir valdymo tobulinimui reikalingas visuomenės savarankiškumo skatinimas, bazinių plėtros sąlygų sudarymas, popamokinės veiklos koordinavimas, specialistų kvalifikacijos tobulinimas, sporto bazių renovacija, statyba, finansavimo kaita.

Skaityti viską

RAUMENŲ PAŽAIDOS PRIKLAUSOMUMAS NUO KRŪVIO

Neįprasti didelio intensyvumo (ypač ekscentriniai) raumenų susitraukimai gali sukelti raumenų pažaidą (Fridėn, 1984; Warren et al., 1999; Yanagisawa et al., 2011; Neme et al., 2013), kuri pasireiškia sumažėjusia raumenų susitraukimo jėga (Nosaka, Clarkson, 1995; Brown et al., 1997; Skurvydas et al., 2011) miofibrilių Z linijos morfologiniais pokyčiais (Gibala et al., 1995; Hortobagyi et al., 1998; Feasson et al., 2002), baltymų ištekėjimu iš pažeistų raumens skaidulų, raumenų skausmu, patinimu ir padidėjusiu standumu (Warren et al., 1999; Byrne et al., 2004; Malisoux et al., 2006; Chen et al., 2013).

Skaityti viską

6-11 metų mergaičių, lankančių aerobinę gimnastiką, fizinių gebėjimų kaita

Aerobinė gimnastika – tai sporto šaka, reikalaujanti gebėjimo pagal muziką atlikti didelio intensyvumo pagrindinius aerobikos judesius, jungiant (derinant) juos su sudėtingais jėgos, šuolių, lankstumo ir pusiausvyros pratimais. Kaip ir kitos gimnastikos rūšys, aerobinė gimnastika, reikalauja aerobinės ir anaerobinės ištvermės, šoklumo, lankstumo, jėgos ir puikios koordinacijos (Aleksandravičienė et.al., 2012). Visos šios fizinės ypatybės turi būti rodomos varžybinio pratimo metu, atliekant koordinaciniu požiūriu sudėtingus judesius ir sudėtingumo elementus (šuolius, dinaminės, statinės jėgos, lankstumo pratimus) dideliu intensyvumu be poilsio intervalų (Code of Points, 2009). Tam reikia ne tik didelių valios pastangų, bet ir gero širdies bei kraujagyslių, kvėpavimo sistemų pajėgumo.

Skaityti viską