Socialinių ryšių vaidmuo emigracijoje ieškant darbo

Gyventojų migracija yra toks pat senas reiškinys kaip ir pats žmonijos egzistavimas. Dar pirmykštėje bendruomenėje žmonės nuolat klajojo ieškodami geresnių medžioklės, žvejybos ar augalinio maisto plotų, saugesnių gyvenviečių. Migracijos nepanaikino ir sėslus gyvenimo būdas – dar iki šiol kai kurios tautos yra labiau klajoklinės nei sėslios. Dar visiškai neseniai ir Lietuvos čigonai (romai), buvę pusiau klajokliai, sėslūs tapo tik dėl to, kad sovietiniais metais buvo priimti įstatymai, uždraudę jų klajones. Viduramžiais, feodalinėje santvarkoje migracijų sumažėjo dėl valstiečių pavertimo baudžiauninkais, jų judėjimo suvaržymo. Po baudžiavos panaikinimo prasidėjo laisvesnis žmonių judėjimas, daugiausia į naujus pramonės centrus. Šiam judėjimui buvo būdinga persikėlimai šalies viduje, rečiau emigracija. XX a. pabaigoje ir XXI a. pradžioje atsiranda jau visiškai naujo tipo migracija – gyventojai persiskirsto ne tik valstybių viduje bet ir tarp valstybių.

Skaityti viską

Temperatūros poveikis rankos judesių valdymui

Žmonės geba atlikti judesius, kurie pasižymi savo įvairove, sudėtingumu, tikslumu ir prisitaikymo galimybe (Abernethy, 2005). Judesių atlikimas (judėjimas) yra svarbus žmogaus gyvenimo aspektas. Gebėjimas judėti suteikia žmogui galimybę ne tik maitintis, daugintis, eiti, žaisti, naudoti įvairius daiktus, bet tai yra svarbus reiškinys ir žmogaus vystymęsi bei intelektualinių ir emocinių gebėjimų raidoje (Schmidt and Lee, 2005).

Skaityti viską

Rusijos federacijos prezidento teisinis statusas

Valstybės vadovo institucija egzistuoja visose valdymo formose. Monarchijose valstybės vadovo funkcijas vykdo monarchas, respublikose -prezidentas, kai kuriose šalyse – kolegiali institucija – prezidiumas ar taryba. Valstybės vadovo teisinę ir faktinę padėtį šalyje lemia istorinės tradicijos ir politinės sąlygos. Vienose šalyse valstybės vadovo funkcijos yra nominalios, kitose – realios .
Valstybės vadovo teisinės padėties analizė neatskiriama konstitucinės teisės mokslo dalis. Magistro baigiamojo darbo tema „Rusijos Federacijos Prezidento teisinis statusas“ buvo pasirinkta dėl kelių priežasčių.

Skaityti viską

Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų tvarka

Atkūrus Lietuvos valstybės nepriklausomybę 1990 metais iškilo naujos Konstitucijos rengimo problema, tuo pačiu susidurta ir su Lietuvos Respublikos Prezidento (toliau – ir Prezidento, ir Respublikos Prezidento) institucijos įtvirtinimu. Neabejotina, kad įvairūs Prezidento teisinio statuso aspektai buvo nuolatiniame Lietuvos teisės mokslininkų, taip pat politikų ir visuomenės veikėjų dėmesio centre. Dabartinė politinė, ekonominė, socialinė, taip pat moralinė tautos ir valstybės raida verčia atkreipti dėmesį į Respublikos Prezidento vaidmenį valstybėje, jo įtaką, sprendžiant visuomenės ir valstybės problemas.

Skaityti viską

JAV ir Lotynų Amerikos valstybių interesų sankirta

JAV IR LOTYNŲ AMERIKOS VALSTYBIŲ INTERESŲ SANKIRTA: VENESUELOS INICIJUOJAMO PASIPRIEŠINIMO JAV VYKDOMAI POLITIKAI ANALIZĖ

Noam Chomsky žodžiais tariant, Lotynų Amerika iš naujo kovoja nepriklausomybės karus. Tik šį kartą ne siekdama išsivaduoti nuo Ispanijos imperijos kaip tai darė XIX a. pradžioje, bet trokšdama nusimesti JAV diktatą. Nuo XIX a. pabaigos JAV siekia dominuoti visoje Lotynų Amerikoje. Tam buvo pasitelktos visos įmanomos priemonės – ekonominė įtaką, politinis spaudimas, karinės intervencijos, kovos su narkotikais bei terorizmu priedangos. Tokia politika tęsiasi iki šiol. Tačiau regione pradeda kilti neramumai ir pasipriešinimas JAV vykdomam politikos kursui. Kalbama, kad XXI amžius Lotynų Amerikoje bus žinomas Antiamerikietiško amžiaus vardu.

Skaityti viską

Lietuvių diaspora JAV

LIETUVIŲ DIASPORA JAV: ŠIUOLAIKINĖS EMIGRANTŲ KARTOS ČIKAGOJE TYRIMAS

Lietuviškoji diaspora Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) jau skaičiuoja antrą savo istorijos šimtmetį. Emigracija, prasidėjusi dar XIX a. antrojoje pusėje, iki pat XX a. ketvirtojo dešimtmečio buvo sąlygojama tiek politinių, tiek ekonominių priežasčių: siekio išvengti persekiojimo už tautinę veiklą, prievartinės karinės tarnybos, kiek vėliau – vilčių sukaupti pradinį kapitalą būsimajam verslui Lietuvoje, gyventi demokratinėje santvarkoje ir t. t. [28, p.64].

Skaityti viską

Vaikų dėmesio stokos ir hiperaktyvumo sindromo raiškos mažinimas

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS Vaikų Dėmesio Stokos Ir Hiperaktyvumo Sindromo Raiškos Mažinimas TAIKANT TAIKOMOSIOS FIZINĖS VEIKLOS PROGRAMĄ.

ADHD – neuro – biologinis sutrikimas, charakterizuojamas neatitinkančių natūraliai vaiko raidai dėmesio sutelkimo, sukaupimo, aktyvumo, išsiblaškymo ir impulsyvumo lygiu. Tai yra vienas iš dažniausiai pasitaikančių psichinių sutrikimų vaikų tarpe. (APA, 1994)

Skaityti viską

Emigravusių tėvų vaikai

Nuo nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 dieną iki 2006 metų Lietuvą paliko beveik 350 tūkst. gyventojų, o vien per 2004 m. ir 2005 m. Lietuvą kasmet paliko po beveik 50 tūkst. gyventojų. Nors tai tik bendri lietuvių emigracijos rodikliai, tačiau būtent šie skaičiai parodo problemos, kuri yra tiesioginis šio mokslinio darbo tyrimo objektas, sudėtingumą bei paplitimo mastą Lietuvos Respublikoje.

Skaityti viską

Mokslo darbai ir informacija