Vadovo asmenybės svarba vadovavimo kokybei

Vadovauti žmonėms – mokslas ir menas. Vadovo tikslas – siekti, kad įmonės personalas įgyvendintų bendrus organizacijos tikslus ir uždavinius. Vadovas turi turėti ne tik teises, bet ir autoritetą, jei jo nėra – jis blogas vadovas. Tai – savybė įtikinti, paveikti, kad žmonės padarytų tai, ko iš jų reikalaujama. Žmogus, kurį likimas pašaukė būti vadovu, turi giliai ir nuoširdžiai domėtis savo darbuotojais. Vadovas neturės autoriteto, o jo darbas bus bevaisis, jeigu jo kontaktai su darbo partneriais bus nenormalūs. Būtina perprasti individualias kiekvieno darbuotojo savybes. Nuo jų ugdymo, nukreipimo ir pripažinimo priklauso darbuotojo pasitenkinimas darbu, entuziazmas, darbo kokybė ir efektyvumas. Daugiausiai Lietuvoje direktyvinių vadovų, kai nurodoma darbuotojui, ką reikia daryti. Įmonių, bendrovių savininkai ieško vadovų, kurie yra autoritarinio tipo, linkę asmeniškai spręsti, griežtai kontroliuoti darbuotojų veiksmus, išlaikyti tam tikrą nuotolį tarp savęs ir darbuotojo. Gabus vadovas turi atsisakyti smulkmeniškos kontrolės ir rūpintis galutiniais darbo rezultatais. Vadovas galėtų išvengti klaidų, įvertinęs situaciją organizacijoje ir atradęs tinkamiausią vadovavimo stilių tiek pačiam vadovui, tiek darbuotojams. Skaityti viską

Mokslo darbai ir informacija